Remedial Coaching

Welkom

Er komt zo veel op kinderen af in deze tijd!

Voor veel kinderen is het moeilijk om hun tijd efficiënt in te delen en een moment van rust te vinden om de dagelijkse ervaringen een plek te kunnen geven.

De communicatie gaat vliegensvlug in dit digitale tijdperk. Mogelijkheden om jezelf af te leiden zijn onbeperkt en dringen zich ongevraagd op; internet, gamen, aanbod van tientallen verschillende clubjes, sport, muziek…

Concentratie stoornis lijkt een algemeen probleem te worden onder kinderen en Ritalin staat in menig medicijnkastje van een actief gezin.

Heeft een kind daarbij te kampen met een reken- of taalbelemmering, dan kan het schoolgaan een verplichte uitdaging worden die enorm veel energie, frustratie en stress meebrengt.

Soms is de thuissituatie een bron van spanning of er is iets in het verleden gebeurd (wellicht door zowel het kind als ouder vergeten), wat invloed kan hebben op de huidige emotionele belevingswereld van het kind. Hierdoor  kan het weerbarstig, teruggetrokken, boos, schuchter of op een andere manier voor zichzelf of zijn of haar omgeving belemmerend gedrag vertonen. Bovendien kunnen hevige emoties de cognitieve (verstandelijke) capaciteit van een kind beïnvloeden.

Emotionele problemen

Herkent u één van de volgende problemen bij uw kind, dan help ik uw kind graag!

Cognitieve problemen

Herkent u één van de volgende problemen bij uw kind, dan help ik uw kind graag!