Remedial Coaching

Remedial teaching & Coaching

Ieder mens, ieder kind beschikt over innerlijke wijsheid en een bepaald niveau van intelligentie. Emotionele belemmeringen kunnen de toegang tot die innerlijke wijsheid en intelligentie echter blokkeren. Als Remedial Teacher en Coach begeleid ik een kind en ouder(s) zodat het kind weer zowel op emotioneel als cognitief gebied vanuit volledige innerlijke kracht en capaciteit kan functioneren.

Remedial Teacher

Afhankelijk van de leeftijd en het probleem dat zich aandient, doe ik dat op verschillende manieren.
Als Remedial Teacher onderzoek ik de oorzaak van de leerachterstand en/of het specifieke leerprobleem, eventueel dmv een diagnostisch onderzoek. Aan de hand van een persoonlijk aangepast programma, breng ik het kind weer zoveel mogelijk naar zijn eigen specifieke niveau.


Kinder- en jongerencoach

Heel vaak is de eerste steen van een emotionele blokkade al in de vroege jeugd gelegd; al vóór het vierde levensjaar. Met het rationele verstand kan je daar later moeilijk bij; daarvoor moet je een andere weg bewandelen. Dat hoeft niet meteen een diepgaande psychologische zoektocht te zijn. Als coach ga ik er vanuit dat iedereen – kind of volwassene – uiteindelijk de wil en de wijsheid bezit zichzelf te kunnen helpen. Ik help kinderen, jongeren en volwassenen, zonodig spelenderwijs, hun eigen probleem te belichten. Daarna gaan we samen op zoek naar de oplossing. Een belangrijk onderdeel van de begeleiding is de samenwerking met ouders en zo nodig andere betrokkenen als leerkrachten. Een coach is er om degene die hulp zoekt of nodig heeft bij de hand te nemen en samen in de spiegel te kijken. Dan zoeken we naar de weg waarop zelfstandig en evenwichtig verder kan worden gewandeld.