Remedial Coaching

Ouder/verzorger begeleiding en familieopstelling

Ouder/verzorger begeleiding
Met name voor kinderen die komen om emotionele blokkades te onderzoeken en aan te gaan, is de samenwerking met ouders onontbeerlijk. Kinderen zijn zo hecht verbonden met het familiesysteem, dat ze vanzelfsprekend emoties, gevoelens en lasten van ouders of broers of zussen over kunnen nemen, zonder door te hebben dat die niet van henzelf zijn. Na 4 tot 6 sessies met uw kind, zullen we evalueren wat de ontwikkelingen zijn en bespreken hoe u als ouder uw kind nog meer kunt ondersteunen. Ik kan oefeningen meegeven, handvatten aanreiken, zelfonderzoek adviseren en/of een tafelopstelling voorstellen.

Een tafelopstellingen is een vorm van systemisch werken waarmee je inzicht krijgt hoe je oude pijnen en patronen kunt ontrafelen om deze vervolgens te kunnen veranderen.

In zo’n opstelling representeren poppetjes en/of andere gekozen voorwerpen een persoon of toestand en krijgen een plaats op een begrensd vlak als een tafel. Hierdoor worden de verhoudingen binnen het familiesysteem letterlijk inzichtelijk gemaakt en voelbaar. Een bepaalde objectiviteit en de begeleiding tijdens de opstelling kan zorgen voor een innerlijke verwerking van de hoofdpersoon, die met de tijd een positief effect op alle elementen en personen binnen het systeem kan hebben.

Er wordt vooral gekeken naar 4 pijlers

  • Hoe is de onderlinge verbinding tussen de familie/gezinsleden/leden van het gepresenteerde systeem?
  • Wie staat waar, wie draagt wat en voor wie (emotionele last)?
  • Hoe is de balans tussen geven en nemen?
  • Welke verstrikkingen (spanningen tussen verschillende leden) worden zichtbaar?

Door op afstand naar het geheel te kunnen kijken ontstaat duidelijkheid en komen er inzichten die er voorheen nog niet waren. Door deze inzichten, en het erkennen ervan, kunnen stappen genomen worden in het helingsproces van de hulpvraag.

Waarom als ouder of verzorger een opstelling doen als uw kind emotionele- of gedragsbelemmeringen ervaart?

Kinderen nemen van nature onbewust onverwerkte emoties en verstrikkingen van hun ouders en soms van eerdere generaties op zich.

Tijdens de opstelling kunnen deze verstrikkingen tussen eerdere generaties aan het licht komen die leiden tot stagnatie in het leven van uw kind.

Vaak zijn die verstrikkingen onverwerkte gevoelens als gevolg van nare gebeurtenissen, zoals het jong overlijden van een ouder of een kind, oorlogservaring en scheiding van ouders, maar het kunnen ook ogenschijnlijk minder heftige gebeurtenissen zijn die wel ingrijpend waren voor de persoon in kwestie.

Deze onverwerkte gevoelens kunnen later geboren kinderen onbewust en onbedoeld belasten, waardoor zij uit balans zijn. Aan de hand van eenvoudige instructies van de begeleider kan de ouder of verzorger die de tafelopstelling met zijn/haar kind in gedachte doet, beweging in de situatie brengen en kan er rust komen tussen de vertegenwoordigde personen. De effecten van de sessie zijn soms op korte, maar vaak op lange termijn merkbaar.

Voorbereiding op de opstelling

Maak een genogram!

Een genogram wordt ook wel een familiediagram genoemd. Het is een grafische weergave van familieleden en familiebanden, samengesteld uit standaardsymbolen. In het genogram teken je een visueel overzicht van belangrijke gebeurtenissen uit je leven en je familiesysteem. Je brengt iedereen in beeld die erbij hoort en je schept  ruimte op papier voor jouw eigen familiegeschiedenis of die van iemand anders. Zo’n beeldvorming helpt om je bewust te worden van intergenerationele patronen en van krachtbronnen binnen de familie. Het genogram weerspiegelt het familieverhaal en kan inzicht geven in waar je vandaan komt, wat je heeft gevormd en wie je nu bent.

Het is niet hetzelfde als een stamboom. Wat betreft structuur en ordening lijken ze wel op elkaar, maar ze dienen een heel ander doel. Een genogram bevat informatie over relaties en interacties tussen familieleden, familieverhalen en belangrijke levensgebeurtenissen, terwijl een stamboom alleen afstamming weergeeft.

In de bijlage vind je de nodige symbolen en een stappenplan die je kunnen helpen je genogram te maken.