Remedial Coaching

Werkwijze in de praktijk

Na een oriënterend gesprek en de intake, gaan uw kind en ik samenwerken in sessies van gemiddeld 60 minuten (naar gelang de leeftijd kan de tijd korter of langer zijn). Afhankelijk van de gebleken behoeften, kunnen we zowel op emotioneel- als op leergebied aan de slag, of we beperken ons tot één van deze aspecten.

In principe moet er na minstens 5 sessies vooruitgang of verandering optreden. Na maximaal 6 sessies volgt een evaluatiegesprek met ouders of verzorgers, zie ‘begeleiding ouders’. Ik hanteer voor één aangedragen belemmering een maximum van 10 sessies. In overleg kan de samenwerking nadien voortduren om de opgedane ervaring en kennis te verdiepen en uit te werken of om een andere complicatie aan te gaan.